Za lastnike podjetij

V primeru, da bi zboleli ali se poškodovali, ne boste mogli opravljati svojega dela, lahko se zgodi, da mesečni dohodki izpadejo – tudi za daljši čas. Ker ste lastnik podjetja, si morate sami zagotoviti denarno nadomestilo, če zaradi nezgode ne morete opravljati svojega dela.

Življenjsko zavarovanje lahko ščiti vas, vašo družino in tudi vaše podjetje.

  • Pomaga vašim solastnikom; če bi preminuli, solastniki prejmejo finančna sredstva npr. za nakup vašega deleža podjetja, po že vnaprejšnjem dogovoru in podjetje lahko posluje naprej, vaša družina pa je preskrbljena.
  • Če imate v svojem podjetju zaposlenega, ki je ključnega pomena za nemoteno poslovanje podjetja in bi njegova bolezen ali smrt lahko ogrozila podjetje, lahko svoje zaposlene zavarujete.
  • Če bodo vaši zaposleni zadovoljni, bo uspešnejše tudi vaše podjetje. Eden od razlogov zakaj so vaši zaposleni lahko zadovoljni so prav gotovo plača in prispevki, poleg tega pa jim lahko ponudite še dodatno pokojnino ali zavarovanje za zaposlene in jim tako omogočite, da se bodo v službi še bolje počutili.
  • Poleg zavarovanj vam lahko ponudimo tudi svetovanje s področja financ in različna investicijska vlaganja.

Oglasite se nam, nudimo vam lahko kolektivno nezgodno zavarovanje in več vrst premoženjskih zavarovanj.

harvest_fabjan_mpeg

Marija Fabjan

Ker sem svoj prodajni salon dobro zavarovala, pri čemer so mi pomagali Harvestovi strokovnjaki, sem lahko povsem sproščena in mirna, kar je še kako pomembno pri delu s strankami – vem, da je prihodnost na moji strani.

Naši svetovalci

Management team

Gregor Megušar 

direktor direkcij

Več

Aleksander Gašpar

direktor direkcij

Več

Jasmin Burzić

prodajni direktor – manager

Več

Milan Kosec 

prodajni direktor – manager*

Več

Ervin Smisl

prodajni direktor – manager

Več

Dejan Palfi 

prodajni direktor – manager

Več

 

 

Naši svetovalci

 

Boštjan Oven

prodajni direktor - manager

Več

Luka Jenšterle

samostojni finančni svetovalec - expert

Več

Matjaž Dermastja

samostojni finančni svetovalec - expert

Več

Tomaž Fabijan

višji finančni svetovalec

Več

Jože Saje

strukturni vodja

Več