01 569 1236
info@harvest.si
DOMOV > NASVETI > Denarni in kapitalski trg - kakšna je razlika?
Denarni in kapitalski trg - kakšna je razlika?

Denarni in kapitalski trg predstavljata obsežen del svetovnega finančnega sistema. Denarni trg ponazarja trgovanje s kratkoročnimi sredstvi, kjer gre za stalen pretok denarja med vladami, podjetji, bankami in finančnimi institucijami, ki si izposojajo in posojajo sredstva za obdobje, ki je lahko krajše od ene noči in ne daljše od enega leta. Trg kapitala pa zajema trgovanje z delnicami in obveznicami. To so dolgoročna sredstva, ki jih kupujejo finančne institucije, profesionalni borzni posredniki in posamezni vlagatelji. Denarni in kapitalski trg skupaj tako predstavljata velik del finančnega trga, zato je dobro poznati njune razlike. 


Denarni trg

Denarni trg je je primeren za posameznike, banke, podjetja in vlade, kjer lahko shranijo denar za krajše časovno obdobje, običajno za eno leto ali manj. Omogoča, da lahko podjetja in vlade, ki potrebujejo gotovino za poslovanje, le-to hitro pridobijo po razumni ceni in da jo lahko podjetja, ki imajo več gotovine, kot je potrebujejo, uporabijo. Donosi na denarnem trgu so skromni, tveganja pa majhna. Instrumenti, ki se uporabljajo na denarnih trgih so depoziti, denarna posojila in menice. Kadar podjetje ali država izda kratkoročni dolg, je ta običajno namenjen pokrivanju rutinskih stroškov poslovanja ali zagotavljanju obratnega kapitala, ne pa za kapitalske izboljšave ali naložbe v obsežne projekte.  


Kapitalski trg

Na kapitalskem trgu se trguje z delnicami in obveznicami, katerih gibanja se iz ure v uro nenehno spreminjajo. Stanje teh gibanj se stalno analizira z namenom merjenja stanja gospodarstva na splošno in uspešnosti vsake panoge znotraj gospodarstva za kratkoročno prihodnost. Najpomembnejši cilj podjetij, ki vstopajo na kapitalske trge, je zbrati denar za svoje dolgoročne namene, ki se običajno nanašajo na širitev poslovanja in povečanje prihodkov. To storijo z izdajo delnic in prodajo podjetniških obveznic.  


Primarni in sekundarni kapitalski trg

Kapitalski trg se v grobem deli na primarni in sekundarni trg. Podjetje, ki izda serijo delnic ali novo obveznico, jo uvrsti na primarni trg za prodajo neposredno vlagateljem ali institucijam. Če, in ko se ti kupci odločijo prodati svoje delnice ali obveznice, to storijo na sekundarnem trgu. Prvotni izdajatelj teh delnic ali obveznic nima takojšnje koristi od njihove nadaljnje prodaje, čeprav imajo podjetja vsekakor interes, da se cena njihovih delnic sčasoma poveča. Kapitalski trg je po svoji naravi bolj tvegan od denarnega in ima večje možne dobičke in izgube.    


Glavne razlike:

Denarni trg predstavlja sistem kratkoročnega trgovanja, kjer posojilojemalci trgujejo z gotovino, ki jo potrebujejo za vsakodnevno poslovanje, posojilodajalci pa ga uporabljajo za uporabo prostih denarnih sredstev. Kapitalski trg pa je usmerjen v dolgoročne naložbe. Podjetja izdajajo delnice in obveznice, da bi  pridobila denar za rast svojih podjetij, vlagatelji pa jih kupujejo, da bi bili deležni te rasti. Denarni trg je manj tvegan kot kapitalski trg, medtem ko je kapitalski trg potencialno bolj donosen.

S čim vam Harvest osebni finančni svetovalci lahko pomagamo?
Z BOGATIMI IZKUŠNJAMI
Pomagali smo že več kot 60.000 zadovoljnim strankam.
S POPOLNO NEPRISTRANSKOSTJO
Vaše zadovoljstvo nam je na vedno na 1. mestu!
Z VRHUNSKO SKUPINO

Več kot 50 licenciranih, zanesljivih finančnih strokovnjakov.
Z INDIVIDUALNIM PRISTOPOM

Zavezujemo se najvišjim etičnim standardom.
Preverite, kako vam lahko pomagamo urediti vaše osebne in poslovne finance.
Pišite nam, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.